Naar boven

DEENNL

In gesprek met onze stakeholders

De DMK GROUP gaat met verschillende groepen belanghebbenden op respectvolle wijze en in alle openheid het gesprek aan. Sommige stakeholders zijn nauw met DMK verbonden – zoals onze melkproducenten, onze medewerkers en onze klanten. Ook andere groepen spreken hun wensen en verwachtingen richting DMK uit, bijvoorbeeld de media en consumentenorganisaties. We nemen de belangen van de verschillende stakeholders serieus en staan altijd open voor de uitwisseling van ideeën. Een voorbeeld hiervan is de enquête die we ieder jaar onder de verschillende stakeholders houden na publicatie van het Gecombineerde Jaarverslag. Daarnaast organiseren we ook rondetafelgesprekken in zowel groot als kleiner verband en nemen we deel aan paneldiscussies.

Enquête stakeholders 2016

Bij onze jaarlijkse enquête onder de stakeholders draait het om de mening van onze interne en externe stakeholders. Dat zijn onder meer onze melkproducenten en medewerkers, zakelijke partners, de media, consumenten en vertegenwoordigers van organisaties, politiek en wetenschap. De stakeholder-enquête van 2015 bevestigde de voor GRI-G4 relevante inventarisatie van prioriteiten en leverde perspectieven op voor de rapportage. Vooral onderwerpen rond de melkproductie, actuele ontwikkelingen in de zuivelindustrie, het verbruik van middelen en DMK als werkgever zijn prioriteiten in de ogen van de stakeholders (zie Geconsolideerde Rapportage 2015, p 18 - 21). Ook de beoordeling van de wezenlijke aandachtspunten en van het geïntegreerde jaarverslag 2015 stond centraal in de stakeholders-enquête 2016. De enquête bevestigde nogmaals de resultaten met betrekking tot de wezenlijke aandachtspunten. Ook hier overheersen thema's die met de melkproductie en de productieketen als geheel te maken hebben. Verder levert de stakeholders-enquête mogelijk interessante nieuwe ideeën voor het opstellen van het jaarverslag op. Hartelijk dank voor uw deelname!

Onze lidmaatschappen en coöperaties

Onze lidmaatschappen en coöperaties maken een belangrijk deel uit van onze stakeholderverantwoordelijkheden. DMK is sinds jaar en dag actief in uiteenlopende organisaties, op dit moment ongeveer 100. Daaronder bevinden zich regionale, Duitse en internationale organisaties, brancheverenigingen uit de agrarische sector, de veehouderij en de levensmiddelenindustrie en gerenommeerde onderzoeksinstituten. DMK deelt zijn kennis en ervaring tijdens de verschillende lidmaatschappen, maakt gebruik van de netwerkmogelijkheden en is actief betrokken bij de ontwikkeling van belangrijke thema's. Een actueel overzicht van onze lidmaatschappen en coöperaties vindt u hier.

Prijzen en onderscheidingen voor DMK

Wij zijn er zeer trots op dat we al meermaals diverse prijzen en onderscheidingen in de wacht hebben gesleept. Op kwaliteitsvlak neemt onze ondernemingsgroep bijvoorbeeld al jaren de eerste plaats in de top 10 van de beste producenten van melk en melkproducten in. DMK werd met de European Dairy Award bekroond voor de beste globale bedrijfsprestaties inzake de DLG- kwaliteitscontroles voor melkproducten. Dit is de kwaliteitsprijs bij uitstek voor de levensmiddelenindustrie. In 2015 kreeg DMK 361 DLG-medailles, waarvan 253 gouden, 96 zilveren en 12 bronzen. Bovendien waren wij in onze branche de absolute top als nationale werkgever en kregen wij de onderscheiding voor Green Company. De duurzaamheidprestaties van DMK werden in 2016 bovendien bekroond met de zilveren status door EcoVadis

De GRI-standaard als leidraad:

Sinds 2012 publiceert DMK jaarverslag volgens de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). GRI biedt een verplicht kader voor de rapportage over duurzaamheidsactiviteiten, waarop de stakeholders zich kunnen richten. GRI kan ook toegepast worden voor gecombineerde verslaglegging. Het jaarverslag van DMK voldeed de laatste jaren aan de norm GRI-G3. Vanaf het Gecombineerde Jaarverslag voor 2015, dat in juni 2016 verschijnt, voldoen we aan de nieuwe standaard GRI-G4. Met de focus op materialiteit. Welke duurzaamheidsthema's zijn voor het bedrijf en de zuivelindustrie in het algemeen van belang? Om deze analyse uit te kunnen voeren hebben we onder andere gebruik gemaakt van de enquête onder onze stakeholders uit 2015. De GRI-content-index 2015 met de belangrijke thema's en indicatoren vindt u hier.

Uw contactpersoon

We staan klaar voor al uw vragen of opmerkingen

Nachhaltigkeits- management

DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Flughafenallee 17
28199 Bremen
Germany
Tel.: 0421-243 2052
nachhaltigkeit@dmk.de